Википедија:Независни извори

Независни извори представљају проширење аргумената датих у „Википедија:Проверљивост“ и дају мишљење неких уредника због чега су независни извори потребни википедији. Циљ је да се покаже да је за сваки чланак потребно навести изворе, који да би били поуздани треба да буду независни у погледу на дату тему, како би се обезбедила неутрална тачка гледишта, а избегло оригинално истраживање.

Преглед

уреди

Независан извор је онај који описује тему у којој сам тај извор нема интерес. На пример, у случају вебсајта, независан извор би био новински чланак о том сајту, пре него тај сам сајт; за неког извођача, независан извор би била критика његовог рада у неком часопису, пре него записи на његовом албуму или конференција за штампу. Наравно, ни овакве примарне изворе не треба занемарити, они могу бити важни за писање чланка, али не могу омогућити реално писање о теми. Независан извор осигурава да чланци могу да излистају вредност теме, њену улогу и доприносе за друштво, уместо простог набрајања (песама, радова итд.). Идеја је да се чланци без референтних извора смештају у категорију за чишћење и обележе одговарајућим шаблоном, а уколико се докаже да не могу да се нађу независни извори, чланак се може предложити за брисање.

Образложење

уреди

Википедија настоји да достигне највише могуће стандарде, па самим тим избегава пристрано гледиште. Википедија:проверљивост је принцип створен у циљу ширења политике неутралне тачке гледишта, како би се омогућило да се провери да ли су подаци на било који начин пристрасни. Примећено је, међутим, да се неки чланци искључиво позивају на садржај који је потекао од самог објекта о коме се пише. Уколико је овај примарни извор једини извор на располагању, немогуће је проверити и исправити пристрасност. Такве теме имају тенденцију ка конфликту интереса, иако је то тешко разликовати унутар одређених тематских подручја.

Ако википедија јесте, како је дефинисано у три кључна садржаја политике, енциклопедија која сумира становишта, пре него да их брани, како би се постигао тај циљ, тема у чланцима мора да буде покривена, односно поткрепљена поузданим изворима независним од саме теме. Ови извори би требало да буду независни и од теме и од википедије, а треба да буду и стандардизовани, како је описано у Википедија:поуздани извори. Чланци не би требало да се позивају на примарни извор као једини.

Видети још

уреди