Википедија:Рачунарска терминологија

Рачунарска терминологија се одликује широким спектром речи. Многе од њих немају устаљени превод на српски језик или постоје различита преводилачка решења која се разликују од пројекта до пројекта. Упутство служи да потпомогне стандардизацију рачунарске лексике на Википедији на српском језику препоручујући одговарајуће преводе појединих појмова.

У обзир су узете локализације производа компанија Google и Microsoft, појединих пројеката отвореног кода (КДЕ, Либреофис, Федора), рачунарски речник Микро књиге те учесталост појма, односно његова препознатљивост.

Слободно предложите нове термине за превођење на страници за разговор.

ТабелаУреди

Оригинал Препоручени превод Статус
access point приступна тачка   Редовно
account налог   Редовно
action радња   Редовно
address bar адресна трака   Полуредовно[а]
add-in програмски додатак   Редовно
adjust прилагодити   Полуредовно[б]
add-on додатак   Редовно
advanced напредно   Редовно
adware адвер   Редовно
alert упозорење   Редовно
aligned поравнат   Редовно
antivirus program антивирусни програм   Редовно
antimalware антималвер   Редовно
applet аплет   Редовно
application апликација   Редовно
apply применити   Редовно
archive архивирати | архива   Редовно
article чланак   Редовно
assign доделити   Редовно
attach приложити   Редовно
authenticate потврдити идентитет   Редовно
authorize овластити   Редовно
backup направити резервну копију   Редовно
badge значка   Полуредовно[в]
bandwith пропусни опсег   Редовно
body of e-mail тело имејла   Полуредовно[г]
bookmark обележивач   Редовно
boot покретање (система)   Редовно
browse прегледати   Редовно
browser прегледач   Редовно
browsing history историја прегледања   Редовно
buffer бафер   Редовно
bug грешка   Редовно
built-in уграђен   Редовно
bulk upload масовно отпремање   Полуредовно[д]
cache кеш   Редовно
cancel отказати   Редовно
carrier оператер   Редовно
certificate сертификат   Полуредовно[ђ]
checkbox поље за потврду   Редовно
check checkbox означити поље за потврду   Редовно
client клијент   Редовно
code кôд[е]   Редовно
conference call конференцијски позив   Редовно
comment коментар   Редовно
compress компримовати   Редовно
computing рачунарство   Редовно
cookies колачићи   Редовно
create направити   Полуредовно[ж]
create an account отворити налог   Полуредовно[з]
credentials акредитиви   Редовно
crop изрезати   Полуредовно[и]
current тренутни   Редовно
cursor курсор   Редовно
data подаци   Редовно
database база података   Редовно
data plan тарифни пакет   Полуредовно[ј]
data transfer пренос података   Редовно
default подразумеван   Редовно
delete избрисати   Редовно
desktop радна површина   Редовно
dialog box дијалог   Редовно
dial-up connection позивна веза   Редовно
disable онемогућити   Редовно
display екран; приказати   Редовно
download преузети   Редовно
dpi тпи   Редовно
drag превући   Редовно
drag and drop „превући и отпустити”   Редовно
drive диск јединица   Редовно
driver управљачки програм   Редовно
dropdown menu падајући мени   Редовно
edit уредити | измена   Полуредовно[к]
editor уређивач | уредник   Редовно
e-mail имејл   Полуредовно[л]
e-mail address имејл-адреса   Полуредовно[љ]
embed уградити   Редовно
enable омогућити   Редовно[м]
encrypt шифровати   Редовно
enhanced побољшан   Редовно
export извести   Редовно
extension проширење | ознака типа датотеке   Полуредовно[н]
FAQ најчешћа питања   Полуредовно[њ]
feature функција   Редовно
feed фид   Полуредовно[о]
fetch добавити   Полуредовно[п]
file датотека   Редовно
filter филтер[р] | филтрирати   Редовно
firewall заштитни зид   Редовно
folder фасцикла   Полуредовно[с]
form образац   Редовно
format формат | форматирати   Редовно
frame rate број кадрова у секунди | брзина смењивања кадрова   Полуредовно[т]
full installation комплетна инсталација   Полуредовно[ћ]
gadget гаџет   Редовно
gateway мрежни пролаз   Редовно
generate генерисати   Редовно
graph графикон   Редовно
guidelines смернице   Редовно
hard drive хард-диск   Полуредовно[у]
hash хеш   Редовно
header заглавље   Редовно
highlight истакнути   Редовно[ф]
home (page) почетна (страница)   Полуредовно[х]
home screen почетни екран   Редовно
host хост   Редовно
hotspot хотспот   Редовно
hover задржати курсор (изнад)   Полуредовно[ц]
icon икона   Редовно
ID ID   Полуредовно[ч]
image слика   Редовно
import увести   Редовно
incognito mode режим „Без архивирања”   Редовно
index индекс   Редовно
input унос | улаз   Редовно
input method метод уноса   Редовно
insert уметнути   Редовно
installer инсталациони програм   Редовно
interface интерфејс   Редовно
internet connection интернет веза   Редовно
internet service provider добављач интернет услуга   Редовно
IP address IP адреса   Редовно
key кључ   Редовно
launch покренути | пустити у продају   Редовно
launcher покретач   Редовно
layout распоред   Редовно
library библиотека   Редовно
link линк   Полуредовно[џ]
load учитати   Редовно
loader (програм за) учитавање   Редовно
location локација   Редовно
log евиденција   Редовно
log in/on пријавити се   Редовно
logo логотип   Редовно
log off/out одјавити се   Редовно
mailing list дописна листа   Полуредовно[ш]
malicious software злонамерни софтвер   Редовно
malware малвер   Редовно
manage управљати   Редовно
map мапа   Редовно
markup назнака   Редовно
medium медијум   Редовно
media медијуми | медији   Редовно
menu мени   Редовно
merge објединити   Редовно
mobile … за мобилне уређаје   Редовно
mobile device мобилни уређај   Редовно
mode режим   Редовно
mouse pointer показивач миша   Редовно
mute искључити звук   Полуредовно[аа]
network мрежа   Редовно
network card мрежна картица   Редовно
newsletter билтен   Редовно
note белешка | напомена   Редовно
offline офлајн   Полуредовно[аб]
online онлајн   Полуредовно[ав]
open source отворени код   Редовно
option опција   Редовно
optional опционалан   Редовно
OS оперативни систем   Редовно
overwrite заменити   Редовно
pane окно   Редовно
panel табла   Редовно
parse рашчланити   Редовно
passphrase приступна фраза   Полуредовно[аг]
password лозинка   Редовно
patch закрпа   Редовно
path путања   Редовно
payment method начин плаћања   Редовно
pending на чекању   Редовно
permission дозвола   Редовно
personalize персонализовано   Редовно
photo фотографија   Полуредовно[ад]
pixel пиксел   Редовно
playlist плејлиста   Полуредовно[ађ]
plug-in додатна компонента   Редовно
policy правило   Полуредовно[ае]
port порт   Редовно
post објава | порука (на форуму)   Редовно
power management управљање напајањем   Редовно
preferences подешавања   Редовно
predefined унапред дефинисан   Редовно
privacy policy политика приватности   Полуредовно[аж]
private browsing приватно прегледавање   Редовно
profile picture слика профила   Редовно
prompt одзив   Полуредовно[аз]
provider добављач   Редовно
proxy server прокси сервер   Полуредовно[аи]
publish објавити   Редовно
query упит   Редовно
RAM RAM   Редовно
random access memory радна меморија   Редовно
raw data необрађени подаци   Редовно
real-time у реалном времену   Редовно
recepient прималац   Редовно
redirect преусмерити   Редовно
reminder подсетник   Редовно
render рендеровати   Полуредовно[ај]
reset ресетовати   Полуредовно[ак]
restart поново покренути   Редовно
restore вратити   Полуредовно[ал]
retrieve преузети   Редовно
root folder основна фасикла   Полуредовно[аљ]
royalties накнаде   Редовно
save сачувати   Редовно
scan скенирати   Редовно
screensaver чувар екрана   Редовно
script скрипта   Редовно
search претражити   Редовно
search box поље за претрагу   Полуредовно[ам]
search engine претраживач   Редовно
search for потражити   Редовно
search page страница за претраживање   Редовно
section одељак   Редовно
security key безбедносни кључ   Редовно
select изабрати | избор   Редовно
service pack сервисни пакет   Редовно
set подесити | скуп   Редовно
settings подешавања   Полуредовно[ан]
setup подешавање   Редовно
shape облик; обликовати   Полуредовно[ањ]
share делити   Редовно
shortcut key тастерска пречица   Редовно
signature потпис   Редовно
sign in пријавити се   Редовно
sign out одјавити се   Редовно
sign up регистровати се   Полуредовно[ао]
site сајт   Полуредовно[ап]
slider клизач   Редовно
skin / theme тема   Редовно
slideshow пројекција слајдова   Редовно
software софтвер   Редовно
sort сортирати   Редовно
spam непожељна пошта | непожељан садржај   Полуредовно[ар]
specify навести | одредити   Редовно
spreadsheet унакрсна табела   Редовно
spyware спајвер   Полуредовно[ас]
storage складиште   Полуредовно[ат]
stream стримовати   Редовно
string ниска   Редовно
subject of e-mail тема имејла   Редовно
subscribe претплатити се   Редовно
synchronize синхронизовати   Редовно
tab картица   Редовно
tag ознака   Редовно
taskbar трака задатака   Редовно
template шаблон   Полуредовно[аћ]
terms of service услови коришћења услуге   Редовно
text box оквир за текст   Редовно
text message текстуална порука   Редовно
thread нит | низ   Редовно
timeout истећи   Редовно
thumbnail сличица   Редовно
tip савет   Редовно
token токен   Редовно
toggle „укључити/искључити”   Редовно
toggle button преклопно дугме   Редовно
toolbar трака са алаткама   Редовно
tooltip опис алатке   Редовно
two-factor authentication двофакторска потврда идентитета   Полуредовно[ау]
two-step verification верификација у два корака   Редовно
UI кориснички интерфејс   Редовно
uncheck checkbox опозвати избор поља за потврду   Редовно[аф]
uninstall деинсталирати   Редовно
update ажурирати   Редовно
upgrade надоградити   Редовно
upload отпремити   Редовно
URL URL   Редовно
username корисничко име   Редовно
valid важећи   Редовно
verification верификација   Редовно
version верзија   Редовно
warehousing складиште   Редовно
Web веб   Редовно
webmaster вебмастер   Редовно
website веб-сајт   Полуредовно[ах]
widget виџет   Редовно
wireless бежични   Редовно
workbook радна књига   Редовно
workflow ток посла   Редовно
ZIP code ZIP кôд   Редовно
zoom зумирати   Редовно
zoom in увећати   Редовно
zoom out умањити   Редовно

НапоменеУреди

 1. ^ Microsoft преводи овај термин као „трака адреса”, „трака са адресама”. Google наводи „трака за адресу”. Међутим, у изворима се најчешће помиње „адресна трака” и као таква је најбоље решење.
 2. ^ У Microsoft-овим се преводима мало чешће користи израз „подесити”. Google доследно користи „прилагодити”.
 3. ^ Microsoft преводи као „беџ”. Због препознатљивости, препоручује се Google-ово решење.
 4. ^ Microsoft преводи „email” „е-поруком”, „е-поштом”. Стога, његов превод ове фразе је „тело е-поруке”. Међутим, Google и већина извора користе термин „имејл”.
 5. ^ Microsoft наводи „масовно отпремање”, а Google „групно отпремање”. По изворима је чешће „масовно”.
 6. ^ Microsoft користи „цертификат”. По изворима је облик са С учесталији.
 7. ^ Дијакритик се ставља када је нејасно да ли се ради о предлогу или о именици. Нпр. кôд грешке. У случајевима када је јасно, сувишан је. Нпр. неисправан код.
 8. ^ Microsoft користи „креирати”. Google и већина извора преводи као „направити”.
 9. ^ Microsoft у већини случајева користи „креирати”, док Google наводи „отворити”.
 10. ^ Google доследно преводи као „опсећи”. Microsoft користи „изрезати”, као и већина извора.
 11. ^ Microsoft наводи „тарифни план”. Google помиње „тарфни пакет”, као и већина извора на интернету.
 12. ^ С обзиром да преводи варирају међу терминологијама, направљен је неки компромис.
 13. ^ Microsoft користи облике „е-пошта” и „е-порука”. Google је користио „е-порука” и „порука е-поште”, па је променио све у „имејл”. У већини извора наводи се термин „имејл”, па чак и у Правопису из 2010.
 14. ^ Microsoft користи облике „е-адреса” и „адреса е-поште”. Google је користио овај други облик, па је променио у „имејл адреса”. У већини извора наводи се термин „имејл адреса”, па чак и у Правопису из 2010. Нормативисти и лингвисти препоручују стављање цртице између имејл и адреса.
 15. ^ Microsoft је пре користио појам „активирати”, па је прешао на „омогућити”.
 16. ^ Microsoft користи „проширење”, а Google „додатак”. Израз проширење се чешће среће. Будући да се и plugin преводи као „додатак”, боље је користити проширење.
 17. ^ Google преводи као „честа питања”. Microsoft користи суперлатив. По изворима Microsoft-ово решење има благу предност.
 18. ^ Microsoft не транскрибује, међутим, с обзиром на то да је заједничка именица која се одомаћила, препоручује се транскрибовање.
 19. ^ С обзиром да преводи варирају међу терминологијама, направљен је неки компромис.
 20. ^ Правопис 2010. наводи да се појам „филтар” боље мења по падежима. Међутим, та реч се нигде не наводи у терминологијама. Немачка или енглеска позајмљеница „филтер” потиснула је изворно латинску реч филтар.
 21. ^ Google користи термин „директоријум”, али се он ређе користи.
 22. ^ Microsoft наводи „слика”. Ради препознатљивости, боље је користити „кадрове”.
 23. ^ Microsoft користи фразу „пуна инсталација”. По изворима је чешће „комплетна инсталација”.
 24. ^ Microsoft наводи „чврсти диск”. Хард-диск је учесталији по изворима и у Google-овој терминологији.
 25. ^ Microsoft и Google су пре преводили као „маркирати”, па су прешли на садашње решење.
 26. ^ Microsoft преводи као „матична страница”, али се то решење ређе користи.
 27. ^ У овом случају, Microsoft предност даје облику „показивач”. Због доследности, препоручује се облик курсор.
 28. ^ Google транскрибује. Будући да преостали акроними у терминологији нису транскрибовали, ради доследности терминологије даје се предност изворном облику.
 29. ^ Microsoft користи израз „веза”, док Google и већина извора користе „линк”.
 30. ^ Microsoft користи „листу слања”, а Google „дописну листу”. Извори дају благу предност Google-овом решењу.
 31. ^ Преводи варирају између терминологија. Предложено решење је неки компромис.
 32. ^ Microsoft преводи, док Google и већина извора транскрибују реч.
 33. ^ Microsoft преводи, док Google и већина извора транскрибују реч.
 34. ^ Microsoft користи „фразу за пролаз”, иако је „приступна фраза” учесталија по изворима.
 35. ^ Google се определио за „слику”. Будући да се и реч image преводи као слика, у овом случају боље је следити Microsoft-ову терминологију — „фотографија”.
 36. ^ Microsoft користи „списак нумера”. Google се определио за англицизам „плејлиста” који је учесталији по изворима.
 37. ^ Microsoft преводи као „смерница”. С обзиром да се и guideline преводи као смерница, боље је користи реч „правило”.
 38. ^ Microsoft користи „смернице за приватност”. С друге стране, у изворима преовладава Google-ово решење — „политика приватности”.
 39. ^ Google користи појам „упит”. Будући да и реч „query” има исти превод, предност се даје Microsoft-овом решењу, „одзиву”.
 40. ^ Microsoft реч „proxy” не транскрибује, већ је оставља у оригиналу. Будући да се ради о заједничкој именици која се одомаћила у српском језику (као и веб), нема разлога за то. Стога је Google и бројни лингвисти прилагођавају. У овом случају, предност ће се дати Google-овом решењу.
 41. ^ Microsoft користи термине „приказати” и „визуелизовати”. Будући да су оба јако широка појма (see, view, show, display; visualise), у овом случају предност иде Google-овом решењу — „рендеровати”.
 42. ^ Microsoft користи фразу „успоставити подразумеване вредности”. Ако се водимо критеријумом сажетости и препознатљивост, предност, свакако, иде Google-овом решењу — „рестартовати”.
 43. ^ Microsoft користи „вратити у претходно стање”. Ако се водимо критеријумом сажетости, Google-ово решење „вратити” узима вођство.
 44. ^ Ради доследности, боље је користити Microsoft-ово решење.
 45. ^ Google користи „оквир за претрагу”. По изворима је чешће Microsoft-ово решење — „поље за претрагу”.
 46. ^ Microsoft користи „поставке”. Ради препознатљивости, препоручује се употреба Google-овог решења — „подешавања”.
 47. ^ Google користи облик „формат, форматирање”. Будући да је исти превод коришћен и за термин „format”, предност се даје Microsoft-овом решењу — „облик, обликовање”.
 48. ^ Microsoft користи „уписати се”. У овом случају, због препознатљивости, боље је корстити Google-ово решење — „регистровати се”.
 49. ^ Microsoft користи „локација”. У овом случају, због препознатљивости, боље је користити Google-ово решење — „сајт”.
 50. ^ Microsoft користи „безвредну пошту”. Због препознатљивости, боље је користити Google-ову варијанту — „непожељна пошта”.
 51. ^ Microsoft користи „шпијунски софтвер”. Због доследности са осталим насловима (софтвер, малвер) боље је употребити Google-ову варијанту — „спајвер”.
 52. ^ Google користи „меморију”. Како би се разликовало од превода речи memory, предност се даје Microsoft-овом решењу.
 53. ^ Microsoft преводи као „предложак”. Због препознатљивости, препоручује се коришћење „шаблона”.
 54. ^ Google користи „потврду идентитета помоћу два фактора”. По изворима је чешће „двофакторска потврда идентитета”.
 55. ^ Терминологије су раније користиле израз „уклонити ознаку” уместо „опозвати избор”
 56. ^ Microsoft користи „локација”. У овом случају, због препознатљивости, боље је користити Google-ово решење — „сајт”.

Види јошУреди

ЛитератураУреди

 • Илингворт, Валери. Оксфордски речник рачунарства, (превод Душко Витас, Недељко Парезановић), Нолит, Београд 1990. ISBN 978-86-19-01815-9.
 • Брзуловић, Слободан Ј. Џепни компјутерски речник ИТ скраћеница, Компјутер библиотека, Чачак, 2003. ISBN 978-86-7310-263-4.
 • Тасић В., Бауер И. Речник компјутерских термина, Микро књига, Београд, 2003. ISBN 978-86-7555-223-9.
 • Microsoft рачунарски речник, (превод са енглеског Даница Ковачевић, Дејан Живковић), ЦЕТ, Београд, 2003. ISBN 978-86-7991-169-8.
 • Шолајић, Михаило Ј. Џепни компјутерски речник, , Компјутер библиотека, Чачак, 2004. ISBN 978-86-7310-219-1.
 • Енглеско-српски компјутерски речник, Линк група, Компјутер Центар, Београд, 2004. ISBN 978-86-903727-7-5.
 • Момировић, Тома Ђ. Компјутерски речник — 7000 речи-одредница, Штампар-Драган Бојчић

Спољашње везеУреди