Подела рада по тимовима
Природне и математичке науке
Друштвене науке
Политика, право и друштво
Религија и митологија
Спискови
Примењене науке и технике
Животна свакодневица
Уметности и култура
Спорт
Разно

Тим за историју има за циљ попуњавање историјских чланака на овој Википедији, на српском језику. Због обима посла направљени су подтимови:

Са овим тимом је у вези Портал:Историја