Влашка бисерница (албум)

„Влашка бисерница“ је двоструки музички албум Слободана Домаћиновића из 1982. године, у издању Југодиска. Сматра се једним од највећих блага влашке народне музике. На њему се налази 19 пјесама:

 1. Те јубеск Марије (Te jubesk Marije – Волим те, Марија, позната и као Фоаје верде – Зелени лист)
 2. Драгостеа да фата маре (Dragostea da fata mare – Љубав младе дјевојке)
 3. Departe najka departe (Далеко, драга, далеко)
 4. Бађе пентру оки таји (Badje pentru ojki taji – Због очију твојих, драгане)
 5. Мај најкуца драга (Maj najkuca draga – Драги, драгане)
 6. В’нтуље мај фуртунат (Vintulje mai furtunat – Вјетрићу немирни)
 7. Фагуље фрунза ротата (Fagulje frunza rotata – Јасену округлог листа)
 8. Де к’нд мајка ма факут (De kind majka ma fakut – Откад ме је мајка родила)
 9. Већина драга већина (Većina draga većina – Комшинице драга)
 10. Ма дусај ла хора ’н сат (Ma dusaj la hora-n sat – Одох у село на игранку)
 11. Ће наскултај де паринц (Će naskultaj de părinc – Што не слушах родитеље)
 12. Ђи ла ђал расаре луна (De la djal răsare luna – Иза горе мјесец се рађа)
 13. Падуре соро падуре (Pădure soro pădure – Шумице сестро, шумице)
 14. М’ндруцо дин деалул-маре (Mîndruco din dealul-mare – Драга моја са пропланка)
 15. Иљана, Иљана (Iljană, Iljană – Љиљана, Љиљана)
 16. Љаганаће врф де брад (Ljaganaće vrf de brad – Заљуљај се, врху бора)
 17. М’ндра мја вино ин куа (Mindra mja vino in kua – Дођи амо, драга моја)
 18. Је т’рзију ши лумја (Je tirziu ši lumea – Касно је, свијет спава)
 19. Ла ф’нт’на дин раскруће (La fintina din raskruće – На извору код раскршћа)

Види јошУреди

Спољашње везеУреди