Врховни суд Републике Српске

Врховни суд Републике Српске је највиши суд у Републици Српској.

Надлежност

уреди

Врховни суд Републике Српске обезбјеђује јединствену примјену закона. Надлежан је да:[1]

  • одлучује о редовним правним лијековима против одлука окружних судова;
  • одлучује о ванредним правним лијековима против правоснажних одлука судова;
  • одлучује о правним лијековима против одлука својих вијећа;
  • заузима начелне ставове ради усаглашавања судске праксе;
  • рјешава сукобе надлежности између судова;
  • одлучује о преношењу мјесне надлежности с једног суда на други суд;
  • разматра актуелна питања судске праксе, анализира потребе за стручним усавршавањем судија, стручних сарадника и виших стручних сарадника и обавља друге послове одређене законом.

Организација

уреди

У саставу Врховног суда Републике Српске се налазе ​четири ​одјељења:​ Кривично ​одјељење, ​Грађанско ​одјељење,​ Управно одјељење и Одјељење за судску праксу. У оквиру Кривичног одјељења је и Посебно вијеће за сузбијање корупције,​ организованог и најтежих облика привредног криминала.

Судску управу сачињавају: Одсјек за административно-техничке послове, Одсјек рачуноводствено-материјалних послова и Одсјек за помоћно-техничке послове. При Врховном суду је и Судска полиција Републике Српске.

Види још

уреди

Извори

уреди
  1. ^ Члан 35. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12)

Спољашње везе

уреди