Генерални секретаријат Владе Републике Српске

Генерални секретаријат Владе Републике Српске врши стручне и друге послове за потребе Владе Републике Српске.

Дјелокруг

уреди

У Генералном секретаријату обављају се послови којима се обезбјеђује ефикасност, рационалност и јавност рада Владе Републике Српске и њених радних тијела. Радом Генералног секретаријата руководи и одговоран је за његов рад генерални секретар Владе, којег на предлог предсједника Владе именује Влада Републике Српске.

Генерални секретар се стара о извршавању аката Владе Републике Српске, о припреми њених сједница и помаже предсједнику Владе. Наредбодавац је за финансијско и материјално пословање.

Помоћнике генералног секретара, из реда запослених, на предлог генералног секретара именује Влада Републике Српске.

Организација

уреди

Унутар Генералног секретаријата постоје сљедеће организационе јединице:[1]

 • Кабинет предсједника Владе;
 • Јединица за интерну ревизију;
 • Одјељење за стратешко планирање;
 • Одјељење за сарадњу са представницима Републике Српске у заједничким институцијама БиХ;
 • Сектор за сједнице Владе;
  • Одјељење за припрему и реализацију сједница Владе​;
 • Сектор за финансије, рачуноводство и возни парк;
  • Одјељење за финансије и рачуноводство;
  • Одјељење за управљање возним парком;
   • Одсјек за возни парк;
 • Сектор за правне и опште послове;
  • Одјељење за правне и опште послове;
  • Одјељење за административно-техничке послове;
  • Одjeљење за представке грађана, удружења грађана и фондација;
 • Сектор — Биро за односе са јавношћу;
 • Сектор за информационе технологије;
  • Одјељење за електронску Владу;
   • Одсјек за техничку подршку сједницама Владе.

Уз Генерални секретаријат постоји и Служба за заједничке послове Владе Републике Српске.

Види још

уреди

Извори

уреди

Спољашње везе

уреди