Генопатије су наследне болести који настају као последице неке мутације гена.

Генопатије су наследне болести човека узроковане мутацијом гена, које се испољавају као доминантне или рецесивне, а гени могу да буду смешетени на:

Спољашње везе

уреди