Y хромозом је врста полног хромозома карактеристичан за мушки пол. Мушкарци садрже један Y хромозом, док га жене немају. Према положају центромере припада акроцентричним хромозомима. Према Денверској конференцији из 1960. г. сврстан је у G групу. Изграђен је од 59 милиона парова база ДНК што представља око 3% укупне количине ДНК у ћелији.

Аберације Y хромозома

уреди

Двоструки Y синдром (кариотип 47,XYY) није јасно фенотипски одређен. Јавља се у 1:1000 мушке новорођенчади, која се већином не разликују од деце са нормалним кариотипом. Уз појачан раст током пубертета запажају се психичке сметње у друштвеном прилагођавању и склоност агресивном понашању. Још је неразјашњено да ли су такве особе генетички склоне криминалном понашању.

Мушкарци са кариотипом 48,XYYY и кариотипом 49,XYYYY се ретко срећу. Високог су раста и сматра се да су агресивнији и знатно ниже интелигенције од XYY мушкараца.

Мапирани гени

уреди

Гени мапирани на овом хромозому су:

Литература

уреди
  • Туцић, Н, Матић, Гордана: О генима и људима, Центар за примењену психологију, Београд, 2002.
  • Маринковић, Д, Туцић, Н, Кекић, В: Генетика, Научна књига, Београд
  • Татић, С, Костић, Г, Татић, Б: Хумани геном, ЗУНС, Београд, 2002.
  • Матић, Гордана: Основи молекуларне биологије, Завет, Београд, 1997.
  • Ридли, М: Геном - аутобиографија врсте у 23 поглавља, Плато, Београд, 2001.
  • Prentis S: Биотехнологија, Школска књига, Загреб, 1991.
  • Думановић, Ј, маринковић, Д, Денић, М: Генетички речник, Београд, 1985.
  • Косановић, М, Диклић, В: Одабрана поглавља из хумане генетике, Београд, 1986.
  • Лазаревић, М: Огледи из медицинске генетике, београд, 1986.
  • Швоб, Т. и срадници: Основи опће и хумане генетике, Школска књига, Загреб, 1990.

Спољашње везе

уреди