Отворите главни мени
Капетанат Горња Угарска 1572. године
Кнежевина Горња Угарска 1683. године

Горња Угарска је појам који је историјски означавао северне односно североисточне делове бивше краљевине Угарске. Овај назив је у различитим периодима означавао подручје различите величине. У 16. и 17. веку, назив Горња Угарска је коришћен за једну од административних регија (капетаната) хабзбуршке Краљевине Угарске, док је крајем 17. века формирана краткотрајна кнежевина Горња Угарска, која је била у вазалном односу према Османском царству. У српској историографији, појам Горња Угарска је означавао подручје око Рацког Ковина, Будима, Сентандреје, Острогона, Коморана и Ђура, у којем је било српског становништва.