Горња Угарска

Капетанат Горња Угарска 1572. године
Кнежевина Горња Угарска 1683. године

Горња Угарска је појам који је историјски означавао северне односно североисточне делове бивше краљевине Угарске. Овај назив је у различитим периодима означавао подручје различите величине. У 16. и 17. веку, назив Горња Угарска је коришћен за једну од административних регија (капетаната) хабзбуршке Краљевине Угарске, док је крајем 17. века формирана краткотрајна кнежевина Горња Угарска, која је била у вазалном односу према Османском царству. У српској историографији, појам Горња Угарска је означавао подручје око Рацког Ковина, Будима, Сентандреје, Острогона, Коморана и Ђура, у којем је било српског становништва.