Двадесетоугао

У геометрији, двадесетоугао је многоугао са двадесет темена и двадесет страница.

Правилни двадесетоугао

Правилни двадесетоугаоУреди

Правилни двадесетоугао је двадесетоугао код кога су све странице једнаке дужине и сви унутрашњи углови једнаки.

Сваки унутрашњи угао правилног двадесетоугла има 162° (степена), а збир свих унутрашњих углова било ког двадесетоугла износи 3240°.

Ако му је основна страница дужине , површина правилног двадесетоугла се одређује формулом
.

Површина двадесетоугла се може израчунати и помоћу формула

где је са означен полупречник описаног круга, а са полупречник уписаног круга.

Обим правилног двадесетоугла коме је страница дужине је једнак .

КонструкцијаУреди

Правилни двадесетоугао се може конструисати уз помоћ лењира и шестара.
Једна од могућих конструкција се надовезује на конструкцију десетоугла. Довољно је најпре конструисати правилни десетоугао, а затим и симетралу сваке његове странице и у пресеку са кружницом добити још десет тачака које ће са теменима десетоугла чинити двадесет темена правилног двадесетоугла.

Где се може видети двадесетоугаоУреди

Посебна врста крста, свастика, је двадесетоугао.

Види јошУреди

Спољашње везеУреди