Деформације су промене облика и димензија машинског дела које настају при напрезању. Зависе од врсте напрезања и могу да се изразе као промена пресека, угиб, нагиб, и као сложена деформација. Разликују се еластичне и пластичне деформације.

Примери деформације облика

Литература

уреди
  • Војислав Милтеновић: Машински елементи (облици, прорачун, примена), 7. издање, Ниш, 2009.