Дециметар (симбол dm) јединица је мере у метарском систему, десети део метра, 10 центиметара.

Дециметар
Системметарски
Јединицадужина
Симболdm 
Јединична претварања
1 dm у ...... је једнак са ...
   СИ   0,1 m
   империјалне/САД јединице   0,32808 ft

Такође, један литар је дефинисан као кубни дециметар.

Види још уреди