Доказ је расуђивање током којег се установљава истинитост или погрешност неког тврђења (суда, исказа, теореме). У доказу теореме се ослањамо на аксиоме, или на раније доказане теореме позивајући се при томе на дефиниције појмова. Зависно од метода докази се деле на:

У области права појам доказа се другачије дефинише и регулише (види Доказ (кривично процесно право).)

Види још

уреди