Доктрина (лат. doctrina) је учење или систем учења, теорија, нешто што је логички утемељено и разрађено учење о природи и свету, теолошко, филозофско или научно учење. Такође принцип, позиција, или политика која се заговара и учи, као што то раде владе или религије. Наука, скуп мишљења неке научне филозофске школе, идеологије, покрета. Систем догми једне цркве.

Доктринарство је слепо пристајање уз неко некритичко учење, псеудонаучну тезу или теорију, односно став и ставови који не одговарају стварности или се заснивају на некритичком ставу. Особа која фанатично и некритички заступа и брани одређене теорије или учења без обзира на њихову одрживост и противречност чињеницама, стварности, разуму и критичком аргументу, зове се „доктринар.”

ЛитератураУреди

  • Општа енциклопедија, Просвета, Београд.

Спољашње везеУреди