Награда „Достејев штап“ се додељује „за изванредно постигнуће у просвети, науци и култури (појединачна дела, издавачки програми, уреднички и редитељски подухвати, часописи и манифестације који изазивају или су изазвали најширу друштвену пажњу).“ Награду додељује Задужбина „Доситеј Обрадовић“.