Економски факултет Универзитета у Нишу

Економски факултет Универзитета у Нишу је високообразовна и научна установа на којој се обављају студије првог, другог и трећег степена, као и студије за иновацију знања и стручног образовања из области економије.

Економски факултет
Pravno-ekonomski fakultet Nis.jpg
Улаз у Правни и Економски факултет у Нишу
Типдржавни
Оснивање1960.
АфилијацијаУниверзитет у Нишу
ДеканЈадранка Ђуровић Тодоровић
ЛокацијаНиш, Србија
Веб-сајтhttp://www.eknfak.ni.ac.rs
Ekonomski fakultet Nis logo.jpg

ИсторијаУреди

1960. године формирани су први нишки факултети под окриљем Универзитета у Београду : Правно-економски, Медицински и Технички факултет. До 1973. године Економски факултет је био је у саставу Правно-економског факултета у Нишу, а потом се издваја у самосталну високошколску институцију.

Економски факултет у Нишу је високошколска установа у саставу Универзитета у Нишу, која у обављању своје делатности обједињује образовни и научноистраживачки рад као компоненте јединственог процеса високог образовања. Факултет је основан 1973. године Законом о изменама и допунама Закона о универзитетима (Сл. гласник НРС бр. 23/1960). Оснивач Економског факултета у Нишу је Република Србија.

Образовна делатностУреди

Наставни план Економског факултета у Нишу конципиран је на савременим основама, по угледу на наставне планове факултета економије и менаџмента тржишно развијених земаља. План је максимално усклађен са захтевима постављеним Болоњском декларацијом. Почев од 2007/2008. академске студије су организоване по систему 4+1+3 (основне студије у трајању од 4 године, мастер 1 година и докторске студије 3 године). Од школске 2009/2010. године почело је да ради одељење Факултета у Медвеђи.

Економски факултет у Нишу је акредитована високошколска институција. Факултет издаје часопис Економске теме.

Основне студијеУреди

Наставни процес на академским студијама остварује се кроз предавања, вежбе, семинарску наставу, консултације, стручне праксе, менторски рад, факултативну наставу, итд. У оквиру основних академских студија, које трају 4 године (8 семестара), постоје 4 студијска програма.

Студијски програми на основним академским студијама су:

 1. Општа економија
 2. Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање
 3. Финансије, банкарство и осигурање
 4. Пословно управљање

На студијском програму Пословно управљање настава се одвија у оквиру четири смера (модула) са идентичним наставним предметима на првој години студија. Са уписом на студијски програм Пословно управљање студент се одмах опредељује за један од следећих смерова (модула):

 1. Менаџмент предузећа
 2. Маркетинг
 3. Међународни менаџмент
 4. Менаџмент у туризму

Мастер студијеУреди

Студијски програм Економија, са модулима:

 • Општа економија
 • Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање
 • Финансије, банкарство и осигурање
 • Менаџмент предузећа
 • Маркетинг
 • Међународни менаџмент
 • Менаџмент у туризму
 • International business development

Докторске студијеУреди

Студијски програм Економија са модулима:

 • Макроекономија
 • Рачуноводство
 • Финансије и банкарство
 • Пословно управљање

Спољашње везеУреди

 1. еФ.срб,
 2. екоФ.срб,
 3. екнФак.ни.ак.срб
 4. економски-факултет.срб,
 5. економскифакултет.срб,
 6. економски.срб,