Желудац (грч. Gaster, лат. ventriculus) је проширени део канала за варење који се пружа од једњака (oesophagus) до дванаестопалачног црева (duodenum). Својим горњим делом желудац комуницира са једњаком преко кардијачног отвора (ostium cardiacum) а својим доњим крајем комуницира са дванаестопалачним цревом преко пилоричног отвора (ostium pyloricum).

Желудац

Спољни изгледУреди

По свом облику желудац подсећа на усправљену удицу, чији је савијутак окренут удесно и уназад. На желуцу се разликују дужи, вертикални и краћи, хоризонтални део. Та два дела желуца заклапају један са другим прав угао, отворен удесно и уназад.

Верткални део желуца састоји се из кардије, желудачног дна и тела желуца. Кардија (pars cardiaca) представља део желуца који окружује ostium cardiacum. Дно желуца (fundus gastricum) је горњи, мањи сегмент вертикалног дела желуца који се налази изнад и улево од кардије. Дно желуца има облик свода, конкавног наниже. Тело желуца (corpus gastricum) представља доњи, већи сегмент вертикалног дела желуца. Оно се пружа од желудачног дна наниже и напред, а на свом доњем крају сужава се и прелази у хоризонтални део желуца.

Хоризонтални део желуца назива се пилорични део (pars pylorica). Његов леви, шири део представља предворје пилоруса (antrum pyloricum), а десни, ужи део је пилорични канал (canalis pyloris).

Спољашње везеУреди