Затезна чврстоћа

Затезна чврстоћа (енгл. Ultimate Tensile Strength) материјала је максималан напон којим се материјал може оптеретити затезањем, а да притом не дође до лома. Дефиниција лома може да варира у зависности од материјала и методологије извођења експеримента. Методолошки први пут је примењена у металургији.

Слика 1. Испитивање метеријала затезањем
1. Затезна чврстоћа (енгл. Ultimate Strength)
2. Граница елестичности (енгл. Yield Strength)
3. Лом (енгл. Rupture)
4. Деформационо ојачавање (енгл. Strain hardening region)
5. Стварање врата (енгл. Necking region)

Карактеристичне области на дијаграму напон-јединично издужење (Слика 1.) су:

Слика 1. Хипотетички дијаграм Напон - Јединично издужење за дуктилни и крти материјал, респективно.