Зоља је назив за неколико група опнокрилаца, при чему се најчешће зољама називају осе (родови Vespula и Polistes). У научној класификацији зоље су врсте из подреда Symphyta, тзв. биљне зоље. Поједине врсте зоља су значајне штеточине у шумарству и пољопровреди.

Значајне зољеУреди