Исказна алгебра

ДефиницијаУреди

Нека су   и   два различита знака. Уређена шесторка   назива се исказна алгебра ако су   бинарне операције скупа   дате таблицама

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

а   унарна операциај дата следећом таблицом

 
 
   
   

Приоритет операција одговара приоритету логичких везника у исказним формулама.

Свако пресликавање   назива се n-арна операција исказне алгебре.

Поред наведених операција, у исказној алгебри често се користе и следеће две:

  •      Шеферова
  •      Лукасијевичева

Однос исказних формула и исказне алгебреУреди

Исказне формуле интерпретирамо у исказној алгебри.

Валуација   је пресликавање   које исказним словима додељује вредности из скупа  .

Вредност исказне формуле A у валуацији  , у ознаци   дефинисана је на следећи начин:

 
 
 
 
 
 

Значи, исказној формули   додељујемо функцију

 

за коју важи  , где је   валуација за коју важи  .