Катастар је збир података о земљишту који се користе за статистичке, економске и друге сврхе, за израду земљишних књига и као основа за опорезивање становника. Када се каже катастар, најчешће се мисли на катастар непокретности. Катастар непокретности је јавна књига која садржи евиденцију о непокретностима и правима над њима. Израда катастра се сматра битним послом од општег интереса. На основу катастра је могуће у земљишним књигама убележити право власништва над земљиштем.

Катастар

Катастарски радови обухватају:

  • премер земљишта
  • класирање земљишта
  • израда катастарског операта
  • излагање катастарског операта
  • одржавање катастра
  • ревизију катастра

Осим земљишта, могуће је и неке друге активности или објекте референцирати географски и власнички, те се онда назову катастрима. Тако постоји катастар индустријских постројења, катастар зграда, катастар вода, катастар подземних вода, шумски катастар и други.

У последње време је новим технологијама омогућено да појам катастра буде примењен на ширу област људских делатности. Тако се помињу катастар винограда, катастар отпадних вода или катастар загађивача.

Литература

уреди

Спољашње везе

уреди
  • [1] Сектор за катастар непокретности, Републички геодетски завод