Килограм по кубном метру

SI мерна јединица за густину

Килограм по кубном метру је јединица мере за густину и нема посебно име у систему СИ јединица и спада у изведене јединице у том систему.

Густина је једнака 1 kg/m3 означава особину неког материјала да по хомогено испуњеној запремини од једног кубног метра тежи један килограм.

Литература

уреди