Густина је по дефиницији однос масе и запремине неког тела.

У овој формули (ро) означава густину, m означава масу тела, а V његову запремину. Димензије густине су М L-3 a SI јединица: килограм по кубном метру - kg/m³).

Густине елемената и чистих једињења су карактеристичне константе али пошто зависе од температуре, саопштавају се заједно са температуром на којој су одређене.

На густину неке материје утиче састав, температура, агрегатно стање, алотропски облик, електрично поље итд. Један од првих задатака физичке хемије је био да на основу мерења макроскопских особина материје докучи нешто о њеној микроскопској грађи. У том погледу густина је од огромног значаја јер су на основу мерења густине и индекса преламања или диелектричне константе израчунавала молекулска рефракција а на основу ње, димензије молекула.

Занимљиво је да су за мерење густине гасовитог азота године 1904. Нобелове награде добили Вилијем Ремзи за хемију и Лорд Рејли за физику. Наиме, из веома мале разлике у густинама азота из ваздуха и хемијски добијеног азота они су закључили да у ваздуху поред азота постоји још неки гас и тако су пронашли аргон. То је суштина физичке хемије - мерити нешто обично и из тога пронаћи нешто необично.

Густина чврстих тела у (kg/m³) на 20°CУреди

Телоу kg/m³ Телоу kg/m³
Алуминијум 2720 Магнезијум1740
Антимон6685 Манган7400
Арсен5776 Бакар (електролитни)8933
Азбест 2000-2800 група минерала-мика2600-3200
Бакелит1340 Миканит1900-2600
Баријум3600 Молибден10200
Берилијум2690-2700 Легура бакра са цинком8400-8700
Бор (хемијски елемент)3300 Нафталин1150
Бетон1800-2400 Никл8350-8900
Бизмут9807 Никелин 8600-8850
Бронза8800-8900 Ново сребро8400-8700
Целулоза1380 Најлон1140
Хром6920 Олово11300-11400
Хромоникелин8200-8370 Парафин870-910
Опека1400-2200 Песак (сув)1550-1800
Калај (бели)7200-7400 Платина21300-21500
Цинк7130-7200 Плексиглас1180-1200
Дрво800 Порцелан2300-2500
- храст600-900 Калијум870
- липа400-600 Шалитра2260
Дуралуминијум2800 Сумпор моноклитни1960
Ебонит1100-1300 Сумпор ромбоидан2067
Електрон
(легура магнезијума)
1740-1840 Кожа (сува)860
Фосфор бели1830 Натријум980
Гипс2310-2330 Сребро10500
Глина (сува)1500-1800 Челик7500-7900
Графит2300-2720 нерђајући челик7860
Гума 1100-1190 Топљени челик7840
Палаквијум960-990 Снег125
Инвар8000 Стакло обично2400-2800
Иридијум22400 Кварцно стакло2900
Кадмијум8640 Масти920-940
Пампур220-260 Тантал16600
Креда1800-2600 Дрвени угаљ300-600
Кобалт8900 Волфрам19100
Силицијум2329,6 Восак950-980
Кварц2500-2800 Злато19282
Игелит1350 Гвожђе чисто (α)7875
Лед на 0 °C880-920 Гвожђе (сиво)800-7250

Густина течности у (kg/m³) на 22°CУреди

За одређивање густине течности може се користити инструмент ареометар.

 
Мензура са различито обојеним течностима различите густине

Густина гасова у (kg/m³) на 20°CУреди

Види јошУреди