Клисура

уска, дубока речна долина са високим стрмим стеновитим странама

Клисура је тип речне долине, чија је дубина приближно једнака половини распона (распон је растојање између врхова страна). Нагиб долинских страна клисуре износи око 45°. Настаје вертикалном ерозијом флувијалног процеса, тј. интензивним усецањем воденог тока у стенску масу. Код нас постоје бројне клисуре — Сићевачка, Грделичка, Руговска, Сталаћка и др.

Једна од многих клисура БалканаСићевачка клисура

Мања, односно кратка клисура се назива сутјеска, јавља се у композитним долинама великих река.

Види још

уреди

Извори

уреди
  • Марковић М., Павловић Р., Чупковић Т. 2003. Геоморфологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултете, Београд