Колинеарност

Imate tačke npr : A,B,C na pravi s.Ako jedna o tačaka(npr B) nije na liniji tačke su nekolinearne.
(преусмерено са Колинеарне тачке)

За три или више тачака се каже да су колинеарне ако постоји права која их садржи. Колинеарност три тачке A, B и C још обележава и као A-B-C.

Уколико неке тачке нису колинеарне, називају се неколинеарним.

Аналитичка формулација уреди

Рецимо да су дате три тачке A, B и C из Rn чију колинеарност треба проверити. Прво ћемо формирати два вектора AB и BC и потом пробати да решимо систем једначина:

 

Уколико постоји овакво α, тачке су колинеарне. Систем се може равноправно решавати за било коју комбинацију два од могућих међусобно различитих вектора: AB, AC и BC.

Тродимензиони простор уреди

У тродимензионом простору се као услов колинеарности такође може користити векторски производ:

 

Еквивалент овог израза може бити представљен и условом за вредност детерминанте: