Колинеарност

Imate tačke npr : A,B,C na pravi s.Ako jedna o tačaka(npr B) nije na liniji tačke su nekolinearne.

За три или више тачака се каже да су колинеарне ако постоји права која их садржи. Колинеарност три тачке A, B и C још обележава и као A-B-C.

Уколико неке тачке нису колинеарне, називају се неколинеарним.

Аналитичка формулација уреди

Рецимо да су дате три тачке A, B и C из Rn чију колинеарност треба проверити. Прво ћемо формирати два вектора AB и BC и потом пробати да решимо систем једначина:

 

Уколико постоји овакво α, тачке су колинеарне. Систем се може равноправно решавати за било коју комбинацију два од могућих међусобно различитих вектора: AB, AC и BC.

Тродимензиони простор уреди

У тродимензионом простору се као услов колинеарности такође може користити векторски производ:

 

Еквивалент овог израза може бити представљен и условом за вредност детерминанте: