Конјугација је промена глагола по временима и лицима. Облици глагола добијају се, за разлику од облика именских речи, од две основе — инфинитивне и презентске. Инфинитивна основа глагола који се завршавају на -ти добија се одбијањем наставка -ти. Основа глагола који се у инфинитиву завршавају наставком -ћи и -сти, добија се одбијањем наставка -ох, пошто се дати глагол стави у прво лице једнине аориста.[1]

Референце

уреди
  1. ^ Граматика српског књижевног језика, Живојин С. Станојчић, Београд, Креативни центар. 2010. ISBN 978-86-7781-757-2. стр. 165