МареБГУчеснику „Четврте акције писања о Београду”
Доделио: МареБГ