По струци ИТ инжењер, по занимању ИТ новинар и копирајтер.