Гордана Петковић, библиотекар за обраду и класификацију књижне грађе у библиотеци "Милутин Бојић".