Корисник:Ivan25/О географији

О мени Остави поруку Допринос О географији Задаци Споменице Лабораторија
Планета Земља
Уређивање географских чланака

Географски чланак би требало да буде креиран према следећој структури:

 • 1.Увод

(у једној реченици рећи о граду, држави, области... Дакле одговор на питање - Шта је ...?)

 • 2.Географски положај
  • Математички положај (координате)
  • Економски положај (у односу на центре привреде)
  • Саобраћајни положај (у односу на важне саобраћајне правце)
 • 3.Физичко-географске одлике
  • Рељеф и геолошка грађа (стене, планине, низије, поља....)
  • Клима (елементи, темепратура, падавине, инсолација...)
  • Хидрографија (Реке, језера, извори, водопади...)
  • Педологија (земљиште)
  • Флора и фауна (биљке и животиње)
  • Заштићени паркови природе (национални, резервати...)
 • 4.Друштвено-географске одлике
  • Историја (од античког доба, па до данас)
  • Админитсративан подела (општине, насеља, регије...)
  • Привреда (сви заступљени сектори...)
  • Становништво (број, етничке групе, природан кретања...)
  • Вероисповест
  • Управа и политика (власт и политичке странке)
  • Култура, образовање и спорт
  • Знамените личности
 • 5.Литература
  • извори података: пописи становништва, метеоролошки годишњаци...