Кумерова функција

Кумерова функција или конфлуентна хипергеометријска функција представља решење Кумерове диференцијалне једначине:

Функција је добила име по немачком математичару Ернсту Кумеру, који је 1837. први увео ту функцију.

Дефиниција уреди

Кумерова функција је решење Кумерове диференцијалне једначине и облика је:

 

где је

 

Друго решење Кумерове диференцијалне једначине је Трикомијева функција  , која је представљена преко Кумерове функције:

 

Специјални случајеви уреди

Витакерове функције   и   представљају решења Витакерове диференцијалне једначине и могу се приказати преко Кумерових функција:

 
 

У случају   Кумерова функција се своди на Беселову функцију:

  и
 

Својства уреди

Кумерова функција може да се представи преко Лагерових полинома:

 

Трикомијева функција задовољава релацију:

 

Кумерове функције повезане су Кумеровим трансформацијама:

 
 .

Кумерова функција повезана је релацијом:

 

Трикомијева функција се асимптотски понаша као општа хипергеометријска функција:

 

Интегрална репрезентација уреди

За Re b > Re a > 0, Кумерова функција M може представити помоћу интеграла:

 

тако да M представља карактеристичну функцију бета расподеле. За : 

 

Могу да се представе и Барнсовим интегралима:

 

Литература уреди