Мали источни Киклади

Мали источни Киклади су група малих острва у западном Егеју. Острва се налзе у источном делу острвља Киклада. Ова острва налазе се између већих и значајнијих острва Наксоса, Миконоса и Иоса. Већа острва су насељена.

Карта поделе Киклада на општине, при чему су ова острва означена бројевима 23, 24, 26 и 30


Овој групи острва припадају: