Маша Кулаузов

Маша Кулаузов (Нови Сад, 1977), редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду[1]

Проф. др
Маша Кулаузов
Маша Кулаузов.jpg
Проф. др Маша Кулаузов
Пуно имеМаша Кулаузов
Датум рођења(1977-05-23)23. мај 1977.(44 год.)
Место рођењаНови Сад
 Србија
НаградеУ току студија Маша Кулаузов награђена је од стране Универзитета у Новом Саду за изузетан успех постигнут у школској 1997/98 години, а 2001. године је добила награду Универзитета у Новом Саду за изузетан успех остварен у току основних студија.

БиографијаУреди

Маша Кулаузов рођена је у Новом Саду 23. маја 1977. године где је завршила основну и средњу школу са одличним успехом.

ОбразовањеУреди

Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 2001. године са просечном оценом 9,53.
Магистрирала је на Правном факултету у Новом Саду 2006. године, одбранивши магистарски рад Страни утицаји на развитак идеје о дводомном народном представништву у уставном систему Србије.
Докторску дисертацију Породична задруга код Јужних Словена у XIX веку одбранила је 2010. године на Правном факултету у Новом Саду.

Радна местаУреди

У периоду од октобра 2001. до децембра 2003. радила је као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији Душана Узелца, а 2004. положила је правосудни испит.
Универзитетску каријеру започела је 2004. године када је на Правном факултету у Новом Саду изабрана за асистента-приправника.
За асистента је изабрана 2008. године, за доцента 2011. године. За ванредног професора изабрана је 2016. године, а 2021. за редовног професора.[тражи се извор]

Чланство у организацијама и телимаУреди

Чланство у домаћим и страним организацијама и телима:

 • Од 2011. године је члан Комисије за обезбеђивање и унапређење квалитета студијских програма и наставе Правног факултета у Новом Саду;
 • Од 2011. године је члан Библиотечког одбора Правног факултета у Новом Саду, а од 2017. године и председник Библиотечког одбора;
 • Од 2012. године је члан Савета Правног факултета у Новом Саду;
 • Од школске 2013/2014. године је члан Већа докторских студија Јавно право.

Научни радУреди

Област научног интересовања: општа историја државе и права, дводомно народно представништво у уставном систему Србије, породична задруга код Јужних Словена у XIX веку, грађански судски поступак у Србији XIX века.

Говори енглески и немачки језик, а служи се руским језиком.

Учествовала је у следећим научноистраживачким пројектима:

 • Поводом обележавања двестоте годишњице Првог српског устанка (1804-2004) и изградње модерне српске државе и правног система (научноистраживачки и развојни пројекат, период: 2004-2005) финансиран од стране Правног факултета Универзитета у Новом Саду, руководилац пројекта: Проф. др Љубомирка Кркљуш
 • Српско и европско право – Теоријски, социолошки, историјски, позитивноправни и економски аспекти (научноистраживачки и развојни пројекат, период: 2005-2008) финансиран од стране Правног факултета Универзитета у Новом Саду, руководилац пројекта: Проф. др Родољуб Етински
 • Приватно право у Војводини између два светска рата (научноистраживачки пројекат Матице српске, период: 2005-2010), руководилац пројекта: Проф. др Душан Николић
 • Хармонизација права Републике Србије и права Европске уније – теоријскоправни, социолошкоправни, историјскоправни, позитивноправни и правноекономски аспекти (научноистраживачки и развојни пројекат, период: 2008-2010) финансиран од стране Правног факултета Универзитета у Новом Саду, руководилац пројекта: Проф. др Душан Николић
 • Право Србије у европској перспективи (научноистраживачки и развојни пројекат, период: 2006-2011) финансиран од стране Министарства за науку Републике Србије, руководилац пројекта: Проф. др Гордана Вукадиновић
 • Теоријски и практични проблеми стварања и примене права (ЕУ и Србија) (научноистраживачки и развојни пројекат, период: 2011-2015) финансиран од стране Правног факултета Универзитета у Новом Саду, руководилац пројекта: Проф. др Драган Милков
 • Биомедицина, заштита животне средине и право (основни истраживачки пројекат, период: 2011-2018) који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије, руководилац пројекта: Проф. др Гордана Ковачек-Станић
 • Правна традиција и нови правни изазови (научноистраживачки и развојни пројекат, период: 2016-2020) који финансира Правни факултет Универзитета у Новом Саду, руководилац пројекта: Проф. др Драган Милков

Др Маша Кулаузов је аутор једне монографије и 36 научних радова.

Изабрана библиографијаУреди

КњигеУреди

 1. Кулаузов, Маша (2015). Поступак пред Апелационим и Касационим судом по Законику о грађанском судском поступку из 1865. године. Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду. ISBN 978-86-7774-155-6. 

Научни радовиУреди

 1. Кулаузов, Маша (2004). „О грађанским правима и слободама у српским уставима и законима”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 38 br. 2/2004: 193—217. 
 2. Кулаузов, Маша (2006). „Сличности и разлике између сената према Уставу Краљевине Србије од 1901. године и француском Закону о организацији Сената од 1875. године”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 40 br. 1/2006: 115—124. 
 3. Кулаузов, Маша (2006). „Сличности и разлике између сената према Уставу Краљевине Србије од 1901. године и Уставу Француске Треће републике од 1875. године”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 40 br. 2/2006: 53—62. 
 4. Кулаузов, Маша (2006). „Писци уставних нацрта и устава Србије у којима је предвиђено дводомно представничко тело”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 40 br. 3/2006: 401—411. 
 5. Кулаузов, Маша (2006). „Уставни нацрт Радивоја Милојковића од 1868. године”. Истраживања, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за историју. 17 br.: 63—77. 
 6. Šarkić, Srđan; Kulauzov, Maša (2007). „Constitutional history of Yugoslavia 1918 – 1941”. Giaro T. (hg.): „Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen: Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Traditionen und Transfers.“, Band 2, Frankfurt am Main: Klostermann: 169—183. 
 7. Кулаузов, Маша (2007). „Положај сенатора и народних посланика према Уставу Краљевине Србије од 1901. године и Уставу Француске Треће Републике од 1875. године”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 41 br. 1-2/2007: 345—352. 
 8. Кулаузов, Маша (2007). „Уставни нацрт Напредне странке од 1883. године”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 41 br. 3/2007: 439—457. 
 9. Кулаузов, Маша (2008). „Постанак, развитак и развојачење Војне границе Аустријске монархије”. Зборник Матице српске за друштвене науке. 125 br.: 141—147. 
 10. Кулаузов, Маша (2008). „Положај жена у породичној задрузи према обичајном праву Јужних Словена”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 42 br. 1-2/2008: 807—816. 
 11. Кулаузов, Маша (2008). „Уставни нацрт Стојана Новаковића од 1896. године”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 42 br. 3/2008: 309—327. 
 12. Кулаузов, Маша (2009). „Правила обичајног права о имовини у породичној задрузи Јужних Словена”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 43 br. 1-2/2009: 305—315. 
 13. Кулаузов, Маша (2009). „Још неколико напомена о раду Светоникољског одбора”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 43 br. 3/2009: 299—311. 
 14. Кулаузов, Маша (2010). „Правила обичајног права о деобама породичних задруга Јужних Словена”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 44 br. 2/2010: 281—289. 
 15. Кулаузов, Маша (2010). „Један или два дома законодавног тела? Рад уставотворног одбора образованог 1888. године”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 44 br. 3/2010: 409—420. 
 16. Кулаузов, Маша (2011). „Породична задруга као темељ појединих установа јавног права према Валтазару Богишићу”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 45 br. 2/2011: 277—285. 
 17. Кулаузов, Маша (2011). „Положај ванбрачне деце у породичној задрузи према обичајном праву Јужних Словена”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 45 br. 3/2011, Том 2: 543—551. 
 18. Кулаузов, Маша (2012). „Критике Српског грађанског законика од 1844. године с посебним освртом на одредбе о породичној задрузи”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 46 br. 1/2012: 427—436. 
 19. Кулаузов, Маша (2012). „Одредбе о ванбрачној деци у црногорском законодавству XIX века”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 46 br. 3/2012: 285—295. 
 20. Кулаузов, Маша (2013). „Покушаји да се законским путем ублаже последице зеленаштва у Србији XIX века”. [[Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 26. октобра 2012. године на Палама под називом „Хармонизација грађанског права у региону”, Источно Сарајево 2013, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву]]: 119—129. 
 21. Кулаузов, Маша (2013). „Прописи о породичној задрузи донети након ступања на снагу Српског грађанског законика 1844. године”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 47„Прописи о породичној задрузи донети након ступања на снагу Српског br. 1/2013: 259—269. 
 22. Кулаузов, Маша (2013). „Положај жене у црногорском брачном праву XIX века”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 47 br. 4/2013: 229—238. 
 23. Кулаузов, Маша (2014). „Дводомни систем као јемство правне државе у српској уставној историји”. [[Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 26. октобра 2013. године на Палама под називом „Владавина права и правна држава у региону”, Источно Сарајево 2014, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву]]: 793—801. 
 24. Кулаузов, Маша (2014). „Пракса Касационог суда Србије о неотуђивом земљишном поседу”. [[Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем „Право и друштвена стварност” одржаног 24. јуна 2014. године у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2014, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2. свеска]]: 247—256. 
 25. Кулаузов, Маша (2014). „Покушаји да се сачувају породичне задруге у пракси Касационог суда Србије”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 48 br. 2/2014: 325—334. 
 26. Кулаузов, Маша (2014). „Законодавство и судска пракса о ванбрачној деци у Србији XIX века”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 48 br. 3/2014: 279—290. 
 27. Кулаузов, Маша (2015). „Неозакоњени пројект измена и допуна Законика о грађанском судском поступку сачињен 1872. године”. Анали Правног факултета у Београду. 63 br. 2/2015: 119—134. 
 28. Кулаузов, Маша (2015). „Деобе породичних задруга између 1827. и 1844. године – нормативни оквири и судска пракса”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 49 br. 3/2015: 1149—1159. 
 29. Кулаузов, Маша (2015). „Предлози измена законске одредбе о истраживању ванбрачног очинства из 1855. године”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 49 br. 4/2015: 1751—1760. 
 30. Кулаузов, Маша (2016). „Редовни правни лекови по одредбама парничног законодавства из 1853. и 1860. године”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 50 br. 3/2016: 861—876. 
 31. Кулаузов, Маша (2017). „Поновљење парнице по одредбама Законика о грађанском судском поступку из 1865. године”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 51 br. 4/2017: 1525—1539. 
 32. Šarkić, Srđan; Kulauzov, Maša (2017). „The Demise of the High Court or between Absolutism and Rule of Law”. Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, (Hgg. Thomas Olechowski, Herbert Kalb), Wien, Österreichischen Akademie der Wissenschaften: 91—103. 
 33. Кулаузов, Маша. „Извршење судских одлука по одредбама парничног законодавства из 1865. године”. [[Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем „Национално и међународно право – актуелна питања и теме” одржаног 26. маја 2017. године у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2017, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици]]. br. Том I: 101—115. 
 34. Kulauzov, Maša (2017). „Direct Reception of Roman Law in Serbian Civil Code – Consortium Ercto non Cito and Serbian Zadruga” (PDF). [[Зборник радова са међународног научног скупа „Универзалност римског права” одржаног од 12. до 14. октобра у Нишу под називом Ius Romanum – Universum iuris Romani]]. br. II/2017: 1—12. Архивирано из оригинала (PDF) на датум 30. 10. 2018. Приступљено 25. 10. 2018. 
 35. Кулаузов, Маша (2017). „Право странаца да стичу непокретна добра у Србији XIX века”. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. 51 br. 3/2017, Том 2: 1041—1053. 
 36. Сич, Магдолна; Дракић, Гордана; Кулаузов, Маша; Деретић, Наташа; Станковић, Урош (2017). „Поједини аспекти заштите животне средине и биополитике кроз историју и данас”. [[Зборник радова „Правни аспекти биомедицине и заштите животне средине” (главни и одговорни уредник Слободан Орловић), Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад]]: 117—130. 

РеференцеУреди

 1. ^ „Проф. др Маша Кулаузов”. Приступљено 25. 10. 2018. 

ИзвориУреди

Спољашње везеУреди