Мађарска племена

Мађарска племена (мађ. magyar törzsek) су били основна политичка јединица у којој су живели Мађари до доласка на просторе Панонске низије и оснивања мађарске државе.

Седам племена уреди

Само прапорекло и настанак племенске конфедерације код Мађара нема писаних доказа, али се зна да је подела на седам племена (Hétmagyar) већ била током друге половине 9. века.

Имена тих седам племена су била:

Вође ових племена, племенски везири Мађара су били:

Заједницу племена тј. конфедерацију предводила су два поглавара, духовни вођа-кенде (kende) и војни вођа-ђуле (gyula). Поглавара или великога везира бирале су или вође (везири) седам племена или Велики кан Хазара, који је имао велики утицај на њих.

Седам мађарских племена су се око 862. године одвојила од Хазара.

Удруживање са Кабарима уреди

Нешто пре 881. године, три кабарска племена су се побунила против врховне власти хазарског Великог кана, који ју је угушио. После пораза, три Кабарска племена су напустили Хазарско царство и придружили се мађарској конфедерацији племена.

Пошто су Кабари били вешти ратници, служили су као претходница и заштитно крило мађарима у случају сукоба са неким другим племенима.

Извори уреди

  • Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század), főszerkesztő: Kristó, Gyula, szerkesztők: Engel, Pál és Makk, Ferenc (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994)
  • Kristó, Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig) (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, Szeged, 1993)
  • Magyarország Történeti Kronológiája I. – A kezdetektől 1526-ig, főszerkesztő: Benda Kálmán (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981)

Референце уреди