Ма факут мума фрумоасе

Ма факут мума фрумоасе је влашка лирска песма са Хомоља. Музичарка Биља Крстић и оркестар Бистрик су песму уврстили на свој албум-првенац „Бистрик“ (2001), под редним бројем 1. Назив песме се преводи као „Родила ме мајка лепу“. Према садржају, ова песма спада у клетве са значењем и функцијом покуде – девојка проклиње сопствену лепоту кудећи заштитничко понашање мајке.

Текст песме у приближној фонетској транскрипцији[1]Уреди

Ма факут мума фрумоасе
Јула, јулај, ла
Ма факут мума фрумоасе
Јула, јулај, јулај, ла ла, јула јулај ла
Ш ма циње ен кисе ен касе
Јула, јулај, ла
Ку феронга ла ферјасте
Јула, јула, јулај, ла ла, јула јулај ла

Њиш ла апе ну ма ласе
Јула, јула, ла
Њиш ла љемње ен бататуре
Јула, јула, ла
Ке се ћеме ке ма фуре
Јула, јула, ла

Фирјај мујка пакатоасе
Јула, јула, ла
Ма факуш а ша фрумоасе
Јула, јула, ла
Ш ма цињ ен кисе ен касе
Јула, јула, ла

Текст песме на изворном влашком дијалектуУреди

Ma fakut muma frumuasă
Ĭula, ĭulaĭ, la
Ma fakut muma frumuasă
Ĭula, ĭulaĭ, ĭulaĭ, la la, ĭula ĭulaĭ la
Şî ma ţîńe înkîsă-n kasă
Ĭula, ĭulaĭ, la
Ku feruanka la ferĭastă
Ĭula, ĭula, ĭulaĭ, la la, ĭula ĭulaĭ la

Ńiś la apă nu ma lasă
Ĭula, ĭula, la
Ńiś la ļamńe-n bîtatură
Ĭula, ĭula, la
Kî sa ćĭame kî ma fură
Ĭula, ĭula, la

Firĭaĭ, muĭkă, pîkatuasă
Ĭula, ĭula, la
Maĭ fakut aşa frumuasă
Ĭula, ĭula, la
Şî ma ţîń înkisă-n kasă
Ĭula, ĭula, la

Види јошУреди

РеференцеУреди

Спољашње везеУреди