Менаџмент људских ресурса

Менаџмент људских ресурса у организацији обухвата избор циљева, утврђивање политике, као и планирање, организовање, координацију и контролу делатности у подручју људских ресурса, и то преузимањем управљачких акција ради постизања изабраних циљева и остваривања саме сврхе управљачке функције као подсистема функционисања организације.

МЉР означава три групе активности односа:

  • прва група - активност је усмерена на постизање одређених, унапред утврђених циљева али уз помоћ других људи
  • друга група - процес усмеравања понашања људи према одређеном послу и задатку
  • трећа група - односи и комбинације производних ресурса и других чиниоца процеса деловања, ради постизања пословне ефикасности.

- Основни задаци менаџмента људских ресурса су: планирање, организовање, управљање знањем, побољшање процеса и квалитета рада, контрола и вредновање достигнућа.

Улоге менаџмента људских ресурса су:

  • Стратешка
  • Оперативна


Напомена

уреди

-Текст преузет из књиге „Основе менаџмента људских ресурса“, проф. др Слободан Ћамиловић, проф. др Видоје Вујић

Спољашње везе

уреди