Меснопрерађивачка индустрија

Меснопрерађивачка индустрија је грана прехрамбене индустрије која се бави прерадом меса и добијањем месних производа. Ослања се на сточарство које је јој главни извор продуката.

Индустрија меса Матијевић

У Србији постоји неколико фабрика које се баве овом делатношћу: Индустрија меса Топола, Бачка Топола, Индустрија меса Матијевић, Нови Сад, Месопромет, Панчево, Месна индустрија Голија, Рашка, Карнекс, Врбас и др.

Види још уреди

Литература уреди

  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд