Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске је једно од министарстава Владе Републике Српске које се бави економским односима и њиховом координацијом унутар Републике Српске. Садашњи министар је Златан Клокић.

Раније се називало Министарство за економске односе и координацију Републике Српске и Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске.

Надлежности уреди

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу обавља управне и друге стручне послове, који се односе на: праћење испуњавања и испуњавање обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању и извјештавање о томе; спровођење и координацију активности у вези са испуњавањем обавеза у процесу придруживања и приступања ЕУ; остваривање координације републичких органа управе у спровођењу активности из области европских интеграција у складу са републичким прописима; координацију дјеловања републичких представника у заједничким тијелима ЕУ и БиХ која се успостављају на основу ССП; међуресорну припрему републичких институција и координацију учешћа републичких представника у свим фазама претприступног процеса и процеса преговарања са ЕУ; припрему и ревизију стратешких докумената и акционих планова у вези са испуњавањем обавеза у процесу европских интеграција; остваривање и координацију сарадње са другим тијелима у БиХ, те институцијама, органима и тијелима ЕУ, њеним државама чланицама; координацију израде и праћење републичких планова и програма усклађивања републичког законодавства са правном тековином ЕУ; нормативно уређивање организовања и рада привредних представништава Републике Српске у иностранству; праћење реализације програма и планова рада привредних представништава, те предузимање мјера и активности за њихов координисан и ефикаснији рад; послове у области односа Републике са дијаспором; координацију активности републичких органа управе у области сарадње са дијаспором; координацију активности у оквиру чланства Републике у Скупштини европских регија.

Организација уреди

Организационе јединице у саставу Министарства су:

  1. Ресор за европске интеграције;
  2. Ресор за међународну сарадњу;
  3. Ресор за сарадњу са дијаспором.

Историја уреди

Некадашње Министарство за економске односе и координацију Републике Српске је у складу са одлукама Владе Републике Српске од 30. јула 2009. године промијенило назив у Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске. Некадашње Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске је усвајањем новог Закона о републичкој управи децембра 2018. промијенило назив у Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.[1][2][3][4]

Досадашњи министри уреди

Види још уреди

Извори уреди

Спољашње везе уреди