Митинг за Истру и Далмацију у Нишу

Зграда Официрског дома у Нишу у којој је одржан митинг 7. маја 1915.

Митинг за Истру и Далмацију у Нишу био је протестни збор против потписивања Лондонског споразума 26. априла 1915. године. Овај уговор који је српској Влади пао изузетно тешко, јер га је доживела као издају савезника, највероватније на иницијативу Франа Супила, који се тада по други пут налазио у у Нишу, организовала је поменути скуп.

ПредусловиУреди

Током ратног затишја y првој половини 1915. године потписан је Лондонски уговор, између Антанте и Италије 26. априла 1915. а у вези са условима под којим ће Италија ући у рат.[1] Овим уговором Италији су признати:

 • цела Истра,
 • Далмација до рта Плоче,
 • острва на истоку и западу Далмације.

Хрватској, Србији и Црној Гори по овом споразуму припало би:

 • Хрватско приморје (од залива Волоско до северне границе Далмације са острвима Крк и Раб)
 • обала од рта Плоча до Дрима.[2]

Након што је незванично сазнао за преговоре са Италијом, Никола Пашић је савезницима упутио ноте 6. и 27. априла, којима је изразио протест против преговора али и подвукао да ће оваквом политиком између две суседне државе настајати непријатељста уместо да се јака држава у којој би живели Југословени појави као чврст зид против германских претензија. Уз то је молио савезнике да југословенске државе не буду предмет трансакција на штету Срба, Хрвата и Словенаца, Европе и европског мира.[3][4]

Поводом овог споразуму 28. априла 1915. одржана је хитна седница, Српске владе и Народне скупштине, након што је српску владу обавестио о овом споразуму Франо Супило, један од оснивача Југословенског одбора, са седиштем најпре y Паризу, a затим y Лондону, који je y марту боравио y Петровграду, a крајем априла и почетком маја y Нишу.[5][6]

Место и време одржавања митингаУреди

Митинг за Истру и Далмацију одржан је у Нишу 7. маја 1915. године Митинг је одржан у Официрском дому.[7]

УчеснициУреди

Митинг коме је присуствовало око 1.000 припадника јужнословенских народа, одржана је највероватније на иницијативу Франа Супила, а председништво су чинили: Иво Ћипико, М. Мартинц и Драготин Густинчић док су секретари били Јосип Миличић и Милостислав Бартулица.

РезолуцијаУреди

На митингу је доната резолуција у којој је наглашено

ИзвориУреди

 1. ^ Baker, Ray Stannard (1922). Woodrow Wilson and World Settlement: Written from His Unpublished and Personal Material (на језику: енглески). Doubleday, Page. стр. 52—55. 
 2. ^ Стојковић, Момир, прир., Балкански уговорни односи 1876-1996, I. (Београд:Службени лист СРЈ, 1998).
 3. ^ Бојана Нешић, Србија на почетку Првог светског рата, У: Ниш ратна престоница Србије 1914/1915. Народни музеј Ниш, Ниш, 2014.
 4. ^ Ј. Јовановић, Борба за народно уједињење 1914—1918, Београд 1923, стр. 102
 5. ^ Гласник, Ниш, 16. април 1915. год.
 6. ^ М. Ђорђевић, Србија и Југословени за време рата 1914—1918., Београд 1922, 52; Ј. Хорват, Франо Супило, Београд 1961, 286.
 7. ^ Ж. Живановић, Ниш и нишке знаменитости, y књизи Србија y ратовима, изд. СКЗ, Београд 1958
 8. ^ Гласник, Ниш, 16. април 1915. године
 9. ^ Ч. Митрановић и М. Башић, Југословенске народне скупштине, Београд 1937, стр. 174
 10. ^ Д. Јанковић, Србија и југословенско питање, стр. 347

Спољашње везеУреди