Мнемотехника

Мнемотехника или мнемоника је вештина која омогућује да се повезивањем слика или речи, информација лакше запамти.