Наслеђивање ограничено полом

При оваквом типу наслеђивања, особина се појављује код оба пола, али се разликује учесталост особине међу половима, или веза генотип-фенотип.

Пример особине која се наслеђује под утицајем пола је ћелавост људи. Алел а се понаша као доминантан код мушкараца, а као рецесиван код жена. На овакво понашање алела утичу разлике у хормонима.


Наслеђивање ћелавости код људи
генотип фенотип
а+ / а+ нема ћелавости (ни код једног пола)
а / а ћелавост (код оба пола, иако код жена у каснијем животном добу)
а+/ а различит фенотип, зависно од пола - ћелавост мушкараца, не и жена