Отворите главни мени

Неформални затворски систем

Неформални затворски систем јесте начин на који се осуђена лица организују унутар затвора насупрот формалном затворском систему. Суштина неформалног затворског система јесте потреба осуђених лица да у систему ограничене слободе задовоље неке своје потребе које су им ограничене или ускраћене, односно да се супротставе затворским депривацијама - осујећењима.

Неформални затворски систем може бити мање или више удаљен од формалног затворског система и мање или више је њему супротстављен.

Неформални затворски систем има своју хијерархију, своја правила понашања и свој језик: сленг и шатровачки језик.