Нотна вредност

tonovi mogu imati različita trajanja

Тонови у некој композицији, или њеном делу, могу имати различита трајања.

Тонска трајања одређују:

  1. брзина којом се музика изводи, тзв. темпо и
  2. облици нота који овако изгледају: итд.

Приказ нотних вредности уреди

Сваки нотни облик представља једну нотну вредност (франц. valeur de la note, engl. note value)[1], тј. једно тонско трајање.[2][3]

 
Шематски приказ међусобног односа нотних вредности.

  = цела нота = 1/1

  = половина ноте = 1/2

  = четвртина ноте = 1/4

  = осмина ноте = 1/8

  = шеснаестина ноте = 1/16

  = тридесетдвојина ноте = 1/32

Чиме се продужава нотна вредност уреди

Свака приказана нотна вредност може да се продужи:

  1. тачком иза нотне главе
  2. луком који спаја две исте висине
  3. короном изнад или испод ноте

Референце уреди


Види још уреди