Нуристанци су етничка група у Авганистану која говори нуристанске језике. Чине подгрупу индо-иранских индоевропских народа, а настањују регију Нуристан у Авганистану. Има их око 125.000-300.000, а по вери су сунитски муслимани.

Подручја насељена Нуристанцима (светлоплава