Ока је мјера за тежину и запремину, коју су увеле Османлије крајем XV и почетком XVI вијека.

Ока, као мјера за тежину, имала је различите вриједности:

  • Турска ока је износила 1,28 kg.
  • Дубровачка ока је износила 1,272 - 1,336 kg.
  • Босанска ока је износила 1,282 kg.
  • Црногорска ока је износила 1,500 kg.
  • Товар је већа мјера за тежину (100 ока).

Ока, као мјера за запремину, је износила 1,330 литара и могла је бити мања или већа.