Окрузи Португалије

Република Португалија је подељена је на 20 подручних јединица, тј. 18 округа у копненом делу државе и 2 аутономне покрајине (Мадеира и Азорска острва). Аутономне покрајине су по обиму и величину приближни окрузима, али, сходно свом положају, са много ширим надлежностима и овлашћењима.

Подручна подела Португалије: боја означава округ, црном цртом су издвојене општине

Окрузи носе име по граду-седишту. Они су данас најважнији степен управне поделе државе.

Историјат округа Уреди

Данашњи окрузи су успостављени 1936. године. До тада је Португалија била подељена на провинције.

Португалски устав из 1976. године је предвидео постојање аутономних покрајина (Мадеира и Азорска острва) и управних покрајина у копненом делу државе, при чему је одређено да уколико се образују покрајине да се тиме морају укинути окрузи, које ће дате покрајине покрити. На основу тога укинути су окрузи на Мадеири и Азорима, али се покрајине у копненом делу Португалије никада нису образовали.

И поред тога што су окрузи и даље законски основни ниво подручне поделе државе значај округа је умањен, а значајан део њихових надлежности је пренет на општине. 2003. године законски је допуштено међусобно удруживање општина без обзира на границе округа којима припадају. Међутим, значај округа је и поред тога значајан. Последњих година поново су учестала спомињања о новој подели целе државе на покрајине.

Списак аутономних покрајина Уреди

Аутономна
покрајина
матични
назив
Број
општина
Број
Насеља
Површина
у км²
Број
становника
Седиште
Азори Azores
18
154
23462.346 245374 245.374 Понта Делгада
Мадеира Madeira
11
54
0801801 267938267.938 Фуншал

Списак округа Уреди

Округ матични
назив
Број
општина
Број
Насеља
Површина
у км²
Број
становника
Седиште Покрајина
Авеиро Aveiro
19
208
028082.808 0713578713.578 Авеиро Северна, Средишња
Бежа Beja
14
100
1022510.225 0161211161.211 Бежа Алентежо
Брага Braga
14
515
026732.673 0831368831.368 Брага Северна
Браганса Bragança
12
299
066086.608 0148808148.808 Браганса Северна
Визеу Viseu
24
372
050075.007 0394927394.927 Визеу Северна, Средишња
Вијана до Кастело Viana do Castelo
10
290
022552.255 0252011252.011 Вијана до Кастело Северна
Вила Реал Vila Real
14
268
043284.328 0223731223.731 Вила Реал Северна
Гварда Guarda
14
336
055185.518 0173716173.716 Гварда Средишња, Северна
Евора Évora
14
91
073937.393 0173408173.408 Евора Алентежо
Кастело Бранко Castelo Branco
11
160
066756.675 0208070208.070 Кастело Бранко Средишња
Коимбра Coimbra
17
209
039473.947 0441245441.245 Коимбра Средишња
Леирија Leiria
16
148
035153.515 0459450459.450 Леирија Средишња
Лисабон Lisbon
16
226
028002.800 21359922.135.992 Лисабон Велики Лисабон, Алентежо
Порталегре Portalegre
15
86
060656.065 0127018127.018 Порталегре Алентежо
Порто Porto
18
383
023952.395 17818261.781.826 Порто Северна
Сантарем Santarém
21
193
067476.747 0475344475.344 Сантарем Средишња, Алентежо
Сетубал Setúbal
13
82
050645.064 0788459788.459 Сетубал Велики Лисабон, Алентежо
Фаро Faro
16
84
049604.960 0458734458.734 Фаро Алгарве


Погледати још Уреди