Општина Лиман

Општина Лиман је била једна од седам градских општина Новог Сада у раздобљу између 1980. и 1989. године. Општина је обухватала део градског насеља Нови Сад, односно део градске четврти Лиман, као и Грбавицу, Адамовићево насеље и Рибарско острво.

Градске општине Новог Сада (1980-1989).
Урбани део Новог Сада подељен на општине (1980-1989).