Ортогоналност

Ортогоналност (још и нормалност) у алгебри и геометрији представља релацију између два или више објеката при чему исти испуњавају одређене услове. У елементарној геометрији се каже да су две праве у равни међусобно ортогоналне акко је угао између њих 90°.

Релација нормалности између два објекта a и b се често обележава као:

Ортогонални векториУреди

Нека су дата два вектора a = (a1, a2, ..., an) и b = (b1, b2, ..., bn) из Rn. Ова два вектора су ортогонална уколико:

ab = a1b1 + a2b2 + ... + anbn = 0

Види јошУреди

ЛитератураУреди