Парсек

мерна јединица
Stellarparallax parsec1.svg

Парсек је удаљеност са које се једна астрономска јединица (АЈ) (на слици означена са a.e.) види под углом од једне лучне секунде. Мало стручније речено, парсек представља растојање до неког небеског тела чија је годишња паралакса једнака једној лучној секунди. Назив „парсек“ је скраћеница од паралактичка секунда. Посматрач са удаљене звезде би растојање Сунце-Земља видео под углом од лучне секунде ако би његова звезда била далеко тачно један парсек од Сунца.

Parsec (1).svg

Из осенченог правоуглог троугла можемо извући релацију парсека. Позната нам је једна страница и наспрамни угао, тако да тражену страницу троугла можемо израчунати као:

или


где су употребљене ознаке за светлосну годину sv.g. и за астрономску јединицу a.j.

Раздаљине у парсецимаУреди

Један килопарсек (kpc) износи хиљаду парсека, а један мегапарсек (Mpc) износи милион парсека.

Парсек је иначе згодна јединица за изражавање растојања у васиони. Наиме, просечно растојање између суседних звезда у Галаксији је приближно 1 парсек. Нама најближа звезда, Проксима Кентаури је удаљена од Земље 1.3 парсека. Растојања унутар галаксије се рачунају у килопарсецима, док се међугалактичка растојања изражавају у мегапарсецима. Космолошки велика растојања се најчешће мере другачије. Измери се колики је Доплеров црвени помак одређеног објекта, то се обележава словом z и говори нам колика брзина којом се објекат удаљава од Млечног пута услед ширења свемира. Примери за растојања која се мере парсецима:

Види јошУреди